Share:

Custom contact

Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla
Universitat Politècnica de Catalunya
Campus Nord, Mòdul D4
Jordi Girona 1-3
08034 Barcelona
Catalunya (Spain)

 

Tel: +34 93 401 64 34 / +34 93 401 69 81
Fax: +34 93 401 72 00 / +34 93 401 70 55
E-mail: info-ccaba@ac.upc.edu